Գտիր այն թիվը, որը 99-ով մեծ է ամենափոքր քառանիշ թվից:
 
Պատասխան՝