Գտիր հայերեն տառերով գրված թիվը՝ \(ՌՋԾԷ\):
 
Ընտրիր ճիշտ թիվը: