Հետևյալ թիվը գրիր հայերեն մեծատառերով:
 
Պատասխան՝ MDLV թիվը հայերեն տառերով գրվում է՝ :