Հետևյալ թվերը գրիր լատիներեն տառերով: (Պատասխանը գրիր լատիներեն մեծատառերով):
 
7 թիվը լատիներեն տառերով գրվում է՝ :
 
510 թիվը լատիներեն տառերով գրվում է՝ :