Հին Հայաստանում թվերի գրառման համար օգտագործում էին հայերեն տառերը:
 
այբ.png
 
Որոշիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը կարելի է գրել այս աղյուսակի միջոցով:
 
Դա  թիվն է:
 
Հայերեն տառերով (գրիր մեծատառերով: