Գրիր բոլոր եռանիշ թվերը, որոնց գրառման մեջ օգտագործվում են միայն 3 և/կամ 7 թվանշանները:
 
(Թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բացատների: Թվերն իրարից բաժանիր \(«;»\) նշանի միջոցով: Վերջին թվից հետո \(«;»\) նշանը մի դիր):
  
Պատասխան՝