Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Տրված թվի ներկայացումը կարգային միավորների գումարի տեսքով 4Մ.
2. Պետք է ընտրել թվանշանի կարգը 1Մ.
3. Հռոմեական տառերով գրված թիվ 1Մ.
4. Պետք է որոշել թվանշանի կարգը 1Մ.