Որոշիր հռոմեական տառերով գրված թիվը՝ \(MMMIV\)
 
Պատասխան՝