Որոշիր, թե 4800326 թվում ո՞ր կարգում է գտնվում 6 թվանշանը (պատասխանի դաշտում գրել այսպես՝ միավորների, տասնավորների, հարյուրավորների, հազարավորների, ...):
 
Պատասխան՝