Տրված խառը թվերը դասավորիր աճման կարգով:
 
8518;2715;5715;10518;15715;4518
 
i715;i518;i715;i518;i518;i715