Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Համեմատիր տարբեր ամբողջ մասերով խառը թվերը 1Մ.
2. Ամենամեծ խառը թիվը 2Մ.
3. Կանոնավոր և անկանոն կոտորակների համեմատումը 3Մ.
4. Հավասար ամբողջ մասերով խառը թվերի համեմատումը 3Մ.
5. Անկանոն կոտորակի համեմատումը խառը թվի հետ 3Մ.