Համեմատիր 7429 և 7413 խառը թվերը:
 
Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը: