Համեմատիր 1147 անկանոն կոտորակը և 1627 խառը թիվը:
 
1147 անկանոն կոտորակը  1627 խառը թվից (թվին):