Ներկայացրու 5812 խառը թիվը անկանոն կոտորակի տեսքով:
 
 5812=ii