Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կանոնավոր և անկանոն կոտորակների ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

2
2. Բնական թվի ներկայացումը անկանոն կոտորակի տեսքով

Բարդություն հեշտ

1
3. Խնձորները պետք է հավասար բաժանել

Բարդություն հեշտ

1
4. Խառը թվի գրառումը

Բարդություն հեշտ

1
5. Կոտորակը բնական թվի տեսքով

Բարդություն հեշտ

1
6. Անկանոն կոտորակի ամբողջ մասը

Բարդություն միջին

4
7. Քանորդը խառը թվի տեսքով

Բարդություն միջին

3
8. Խառը թիվը անկանոն կոտորակի տեսքով

Բարդություն միջին

4
9. Կանոնավոր կոտորակ

Բարդություն բարդ

6
10. Հավասարում (անհայտ է համարիչը)

Բարդություն բարդ

6
11. Հավասարում (անհայտ է հայտարարը)

Բարդություն բարդ

6
12. Անկանոն կոտորակ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար