Ներկայացրու 2 թիվը 5 հայտարարով կոտորակի տեսքով:
 
2=ii