Խառը թվի գաղափարը
Children-social-security-benefits.jpg     
                                                        \(3\) երեխա
 
apple2.jpgapple2.jpg apple2.jpgapple2.jpg apple2.jpg
                                                         \(5\) խնձոր
 
Ինչպե՞ս հավասար բաժանել \(5\) խնձորը երեք երեխաների միջև:
  
Սկզբում պետք է յուրաքանչյուր երեխայի տալ մեկական ամբողջ խնձոր, հետո մնացած \(2\) խնձորը բաժանել \(3\) հավասար մասերի:  
 
Յուրաքանչյուր երեխայի կհասնի \(2\) այդպիսի մաս, այսինքն՝ մեկ ամբողջ խնձորի 23 -րդ մասը:
20100207---Apples-Cut.jpg
 
Յուրաքանչյուր երեխա ստանում է 1+23 խնձոր:
Հաճախ դա գրում են այսպես՝ 123 և կարդում՝ «մեկ ամբողջ երկու երրորդ»:
\(1\)-ը կոչվում է ամբողջ մաս, իսկ 23-ը՝ կոտորակային մաս:
Այն թիվը, որն ունի ամբողջ և կոտորակային մասեր կոչվում է խառը թիվ:
234՝ երկու ամբողջ, երեք չորրորդ: \(2\)-ը ամբողջ մասն է, իսկ 34-ը՝ կոտորակային:
 
10567՝ հարյուր հինգ ամբողջ, վեց յոթերորդ: \(105\)-ը ամբողջ մասն է, իսկ 67-ը կոտորակային:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: