Այս ճառագայթի վրա OE=14
 
koord.luc5.png
0                
 
Որոշիր \(C\) կետի կոորդինատը: