Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոորդինատային ճառագայթի հատվածը

Բարդություն հեշտ

2
2. Թիվը պարունակող հատվածը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հատվածի միջնակետը

Բարդություն հեշտ

2
4. Խառը թվի տեղաշարժը

Բարդություն հեշտ

2
5. Կոտորակների դիրքը կոորդինատային առանցքի վրա

Բարդություն հեշտ

1
6. Ավելի աջ, թե՞ ձախ

Բարդություն հեշտ

1
7. Մեջտեղի թիվը

Բարդություն միջին

3
8. Պետք է որոշել կետի կոորդինատը

Բարդություն միջին

3
9. Ամենաձախ գտնվող թիվը

Բարդություն միջին

3
10. Խառը թիվը կոորդինատային ճառագայթի վրա

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար