Կոորդինատային ճառագայթի ո՞ր հատվածին է պատկանում 1958 խառը թիվը: 
 
Ընտրիր ճիշտ հատվածը: