Տրված է 938 խառը թիվը: 
 
Ո՞ր հատվածը պետք է բաժանել հավասար մասերի՝ պահանջվող թիվը կոորդինատային ճառագայթի վրա պատկերելու համար:
 
Պատասխան՝ \([\) \(;\)\(]\) հատվածը: