Որոշիր \(EC\) հատվածի միջնակետի ամբողջ և կոտորակային մասերը:
 
koord.luc1.png
 
Պատասխան՝
 
\(EC\) հատվածի միջնակետի ամբողջ մասը՝ ()
 
\(EC\) հատվածի միջնակետի կոտորակային մասը՝ ii