Տրված է 1629 խառը թիվը: 
 
1. Ո՞ր հատվածը պետք է բաժանել հավասար մասերի՝ տրված խառը թիվը կոորդինատային ճառագայթի վրա պատկերելու համար:
 
Պատասխան՝ \([\) \(;\)\(]\) հատվածը:
  
2. Քանի՞ հավասար մասերի պետք է բաժանել այդ հատվածը:
  
Պատասխան՝ պետք է բաժանել  հավասար մասերի:
  
3. Բաժանման կետերից ո՞րին է համապատասխանում տրված խառը թիվը:
  
Պատասխան՝  -րդ կետին: