Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Հատվածի միջնակետը 2Մ.
2. Կոորդինատային ճառագայթի հատվածը 2Մ.
3. Թիվը պարունակող հատվածը 1Մ.
4. Ամենաձախ գտնվող թիվը 3Մ.