Կոորդինատային ճառագայթի վրա տրված են B517 և K817 կետերը:
 
\(K\) կետը ավելի (տեղադրիր «աջ» կամ «ձախ»)  է: