Ուղղանկյան մի կողմը 6 մ է, իսկ մակերեսը՝ 103 մ2: Գտիր ուղղանկյան մյուս կողմը:
 
Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով:
  
Պատասխան՝ iii մ