Սեպտեմբերի \(1\)-ի կապակցությամբ աշակերտները պետք է պատրաստեն 5 մ և 59 մ կողմերով ուղղանկյուն պաստառ: Նրանք պաստառը պատրաստելու համար ձեռք բերեցին 2 մ2 գործվածք:      
 
 
Որոշիր, թե արդյո՞ք նրանց գնած գործվածքը կհերիքի տրված չափերով ուղղանկյուն պաստառ պատրաստելու համար: 
 
Պատասխան՝