Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ուղղանկյան մակերեսը, արդյունքը խառը թիվ է 2Մ.
2. Ուղղանկյան մակերեսը, արդյունքը անկանոն կոտորակ է 2Մ.
3. Ուղղանկյան մակերեսը, կողմն անկանոն կոտորակ է 2Մ.
4. Ուղղանկյան մակերեսը, կողմերը խառը թվեր են 3Մ.
5. Ուղղանկյունանիստի ծավալը, արդյունքը խառը թիվ է 3Մ.