Կատարիր հանումը՝
  
403414114 \(= \)iii (կոտորակը կրճատիր):