Տրված է, որ KLM=90° անկյունը:
 
Որոշիր \(KLM\) անկյան տեսակը.