Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղիղ անկյան մասը

Բարդություն հեշտ

2
2. Անկյունների տեսակների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Երեք անկյուն

Բարդություն հեշտ

2
4. Փռված անկյան մասը

Բարդություն հեշտ

2
5. Անկյան կեսի աստիճանային չափը

Բարդություն հեշտ

2
6. Անկյան տեսակի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
7. Փռված անկյուն

Բարդություն միջին

3
8. Տրված անկյան տեսակը

Բարդություն միջին

3
9. Անկյունների աստիճանային չափերը

Բարդություն միջին

3
10. Կարմիր գույնով նշված անկյունը

Բարդություն միջին

3
11. Ժամացույցի սլաքները

Բարդություն միջին

4
12. Տարբեր մեծության անկյուններ

Բարդություն միջին

3
13. Տորթի խնդիրը

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար