Հայտնի է, որ 2+1+3=360°
 
Հաշվիր 2, եթե 1=147° և 3=166°:
 
Lpipl.PNG
 
Պատասխան՝ 2=i°