Որոշիր, թե արդյո՞ք պատկերվածը բազմանկյուն է:

lauztaVbgalN2posmi.PNG