Պարզիր այս բազմանկյան անկյունագծերի թիվը:
 
Պատասխան՝  անկյունագիծ:

1-03-w2816.png