Անին սպասում էր իր մայրիկին: Նա գիտեր, որ մայրիկը գալու է 660 րոպեից: Քանի՞ ժամից էր գալու մայրիկը: 
 
Պատասխան՝  ժ