Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հատվածի չափման միավորները

Բարդություն հեշտ

2
2. Հատվածի մի կեսի երկարությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Զանգվածի չափման միավորները

Բարդություն հեշտ

2
4. Հատվածի երկարությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Հատվածի մի մասը

Բարդություն հեշտ

1
6. Հատվածի երկարությունը, երբ տրված է փոքր հատվածի երկարություն

Բարդություն հեշտ

1
7. Հատվածների գումար

Բարդություն հեշտ

3
8. Ժամանակի չափման միավորները

Բարդություն հեշտ

2
9. Երկարության, զանգվածի և ժամանակի չափման միավորները

Բարդություն հեշտ

1
10. Չափման միավորներ

Բարդություն միջին

3.5
11. Երեք մասերից մեկի երկարությունը

Բարդություն միջին

4
12. Հատվածների գումարը

Բարդություն միջին

4
13. Չորս հատվածներ

Բարդություն միջին

3
14. Պետք է հաշվել հատվածի երկարությունը

Բարդություն միջին

3
15. Հատվածի երկարության տառային արտահայտումը

Բարդություն բարդ

6
16. Երեք հատվածներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ