Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Չափման միավորներ, հատվածների չափում Չափման միավորներ, հատվածների չափում

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հատվածի չափման միավորները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է փոխել հատվածի չափման միավորը
2. Հատվածի մի կեսի երկարությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել հատվածի կեսի երկարությունը
3. Զանգվածի չափման միավորները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է փոխել զանգվածի չափման միավորը
4. Հատվածի երկարությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հաշվել հատվածի երկարությունը, եթե հայտնի են նրա երկու մասերի երկարությունները
5. Հատվածի մի մասը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հատվածի մասի երկարության հաշվումը
6. Հատվածի երկարությունը, երբ տրված է փոքր հատվածի երկարություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հատվածի երկարության հաշվումը՝ մի քանի անգամ ավելի փոքր հատվածի երկարության միջոցով
7. Հատվածների գումար 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Պետք է հաշվել երկու հատվածների երկարությունների գումարը
8. Ժամանակի չափման միավորները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է փոխել ժամանակի չափման միավորը
9. Երկարության, զանգվածի և ժամանակի չափման միավորները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Երկարության, զանգվածի և ժամանակի չափման միավորները
10. Չափման միավորներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3.5Մ. Չափման մի միավորից պետք է անցնել մյուսին
11. Երեք մասերից մեկի երկարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել հատվածի երեք մասերից մեկի երկարությունը, եթե տրված են մյուս երկու մասերի երկարությունները
12. Հատվածների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել հատվածների երկարությունների գումարը տարբեր չափման միավորներով
13. Չորս հատվածներ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Գտնել հատվածի երկարությունը, եթե այն բաժանված է չորս մասի
14. Պետք է հաշվել հատվածի երկարությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել հատվածի երկարությունը, տրված են մասերը
15. Հատվածի երկարության տառային արտահայտումը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Հատվածի երկարության տառային արտահայտումը
16. Երեք հատվածներ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ արտահայտությունը և հաշվել գումարը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Հատվածների չափումը» թեմայից 00:20:00 հեշտ 14Մ. Առաջադրանքներ հատվածների երկարությունների չափման և չափման միավորների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Հատվածների չափումը» թեմայից 00:20:00 միջին 8Մ. Առաջադրանքներ հատվածների երկարությունների չափման և չափման միավորների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Հատվածների չափումը» թեմայից 00:20:00 միջին 19.5Մ. Առաջադրանքներ հատվածների երկարությունների չափման և չափման միավորների վերաբերյալ