Հատվածի երկարությունը չափել են դեցիմետրերով և ստացել են 110 դմ: Որոշիր այդ հատվածի երկարությունը մետրերով:
 
Պատասխան՝  մ