Տրված են \(3\) հատվածներ:
 
Առաջին հատվածի երկարությունը՝ \(KB\)\(=\)\(b\) սմ:
 
Երկրորդ՝ \(BC\) հատվածի երկարությունը 14 անգամ մեծ է առաջինից:
 
Երրորդ՝ \(CT\) հատվածի երկարությունը 14 սմ-ով մեծ է երկրորդի երկարությունից: 
 
 
1․ Հետևյալ տառային արտահայտություններից ո՞րն է արտահայտում երեք հատվածների երկարությունների գումարը:
 
 
2․ Որոշիր երեք հատվածների գումարը, եթե \(b\)\(=\)7 սմ:
 
Պատասխան՝  սմ