KB հատվածի երկարությունը \(a\) սմ է: MN հատվածը \(9\) սմ-ով երկար է KB-ից:
 
Հետևյալ տառային արտահայտություններից ո՞րն է համապատասխանում MN հատվածի երկարությանը: