Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Հատվածի չափման միավորները 2Մ.
2. Հատվածի մի կեսի երկարությունը 2Մ.
3. Ժամանակի չափման միավորները 2Մ.
4. Երկարության, զանգվածի և ժամանակի չափման միավորները 1Մ.
5. Հատվածների գումարը 4Մ.
6. Պետք է հաշվել հատվածի երկարությունը 3Մ.