Գտիր \(MK\) հատվածի երկարությունը, եթե PM \(=\) 22 սմև \(KP\) \(=\) 16 սմ:

nogrMKP.PNG
  
Պատասխան՝ \(MK\) \(=\)  սմ: