Հաշվիր AC հատվածի երկարությունը, եթե \(AB\) \(=\)6 մ և \(BC\) \(=\) 28 մ:
 
nogrABC.PNG
 
AC \(=\)  մ