Ճամպրուկի զանգվածը գրամներով 29000 գ է: Քանի՞ կիլոգրամ է ճամպրուկի զանգվածը:
 
Պատասխան՝  կգ