Որոշիր PL հատվածի երկարությունը, եթե \(MK =\) 4 մ, \(KP =\)9 մ և LM \(=\) 24 մ:
 
nogrMKPL.PNG
 
Պատասխան՝

PL \(=\)  մ