Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Արդյո՞ք բերվածը կոորդինատային ճառագայթ է 1Մ.
2. Կետի կոորդինատը 1Մ.
3. Երկու կետեր 6Մ.
4. Պետք է որոշել մեկ բաժանումը 4Մ.