Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արդյո՞ք բերվածը կոորդինատային ճառագայթ է

Բարդություն հեշտ

1
2. Կետի կոորդինատը

Բարդություն հեշտ

1
3. Տրված կետի կոորդինատը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ջերմաչափի ցուցումը

Բարդություն միջին

3
5. Մեկ բաժանման միավոր հատվածները

Բարդություն միջին

4
6. Պետք է որոշել մեկ բաժանումը

Բարդություն միջին

4
7. Երկու կետեր

Բարդություն բարդ

6
8. Երեք կետեր

Բարդություն բարդ

4
9. Կոորդինատային ճառագայթի սկզբնակետը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար