Որոշիր \(A\), \(B\) և \(C\) կետերի կոորդինատները:
 
                         \(+41\)                             \(+41\)
Screenshot_1.png
                                       73                \(+49\)
 
Պատասխան՝
 
\(A\)()
  
\(B\)()
 
\(C\)()