Որոշիր \(C\) և \(B\) կետերի կոորդինատները:
 
               \(+30\)
koord.luc12.png
                                 \(-44\)                          100
 
Պատասխան՝
 
\(C\)()
  
\(B\)()