Որոշիր \(N\) կետի կոորդինատը: 
 
koord.luc5.png
 0                \(28\)
 
Պատասխան՝ \(N\)():